Marka Yayımına İtiraza Cevap, Marka İtiraza Karşı Görüş Bildirme

 

1- Marka Tescil Başvurusuna İtiraz

Marka tescil başvurusuna itiraz edilmesi olağan ve normal bir süreçtir. Genellikle rakip firmalar ya da farklı alanda faaliyet göstermekle birlikte ileride aynı alanda faaliyet göstermeyi planlayan firmalar marka başvurunuza itiraz edebilirler. Marka başvurusuna / marka yayımına itiraz edilmesi halinde, marka başvuru sahibi tarafından itiraza karşı cevap verilmesi ve bu cevabın hukuki dayanaklarının güçlü olması gerekir. Marka yayımına itiraz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

2- Marka Tescil Başvurusuna İtiraza Karşı Cevap Süresi ve Hukuki Gerekçeler

2.1. Marka Yayımına İtiraza Karşı Cevap Süresi: 1 AY

Marka yayımına itirazı alan kurum, itirazın şekli anlamda geçerli olduğunu, ücretin yatırıldığını, gerekçelerin usulüne uygun düzenlendiğini tespit ettikten sonra marka başvuru sahibine itiraz dilekçesini bildirir. Kurum, itirazlara ilişkin görüşlerini bildirmesi için başvuru sahibine bir aylık süre verir. Kurum, gerekli gördüğü takdirde, ek bilgi, belge ve gerekçelerle ilgili açıklamada bulunulması için taraflara bir aylık süre verebilir. Bu süreler içinde istenilen ek bilgi, belge, açıklama ve görüşlerin sunulmaması halinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

2.2. İtiraza Cevap Verilmemesinin Sonuçları

Marka yayımına itirazı değerlendirmeden önce Kurum tarafından marka başvuru sahibine bildirim yapılır. Bildirimin ardından bir aylık süre içinde cevap verilmemesi halinde mevcut belgeler üzerinden karar verilir. İtiraza karşı herhangi bir cevap verilmemesi, Kurum’un tek taraflı iddialara ve belgelere dayalı olarak inceleme yapmasına sebep olacaktır ki bu durum başvuru sahibinin aleyhine sonuçlar doğurabilir.

2.3. İtiraza Cevapta En Önemli Koz: Kullanım İspatı Talebi

Marka yayımına itirazlarda, itiraz eden tarafından genellikle bir veya birkaç markası ileri sürülür. Tescilli markalarının bulunduğu bu nedenle marka başvurusunun kabul edilemeyeceği iddia edilir. İtiraza cevap veren tarafın bu iddialara karşı ileri sürebileceği en önemli savunma, itiraza gerekçe tutulan markaların ilgili sınıflarda kullanıldığına ilişkin belgelerin sunulmasını talep etmektir. Bu talebin ardından Kurum, itiraz edene bildirim gönderir ve kullanımın ispatlanması için gerekli belgeleri sunmasını ister. İtiraz eden taraf süresi içerisinde bu belgeleri sunmayabilir veya kullanımını ispatlamaya elverişli belgelere sahip olmayabilir. Bu nedenle bu talep önemli bir savunma aracıdır. Marka İtirazlarında Kullanım İspatı hakkındaki makalemizden konu hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

2.4. İtiraza Cevap Ücreti

Kurum tarafından marka başvuru sahibine gönderilen itiraz bildirimine cevap vermek Kurum tarafından herhangi bir harca tabii tutulmamıştır. Uzman Marka Vekili tarafından bu konuda hizmet bedeli talep edilebilecektir.

2.5. İtiraz Hakkında Kurum Tarafından Verilen Karar

Yayıma itiraza karşı bir aylık sürede usulüne uygun cevap dilekçesi verilmesine rağmen Kurum tarafından verilen karar aleyhe olur ise bu kez “karara itiraz” olarak adlandırılan bir süreç işletilecektir. Kurum kararına itiraz hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

2.6. İtiraza Uğramayan Sınıfları Bölme

İtiraz edenler tarafından, marka başvurusuna konu edilen sınıfların birine veya birkaçına itiraz edilmiş ise marka başvuru sahibinin cevap dilekçesi vermekle birlikte marka başvurusunun bölünmesini ve itiraza uğramayan sınıfların bir an evvel tescil edilmesini sağlama imkanı ve hakkı bulunmaktadır. Marka başvurusunun bölünmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için Whatsapp butonundan iletişime geçiniz.

Sonuç

Marka başvurusuna itiraz edilmesi halinde, bu itiraza cevap verilmesi ve özellikle şartlar gerektiriyorsa cevap dilekçesinde kullanım ispatının talep edilmesi büyük önem taşımaktadır. Marka başvurusuna itiraz ve bu itiraza cevap dilekçeleri hukuki ve teknik altyapıları bulunan önemli süreçleri barındırır. Bunun için gerek itiraz dilekçesi gerekse de cevap dilekçesi aşamalarında profesyonel yardım alınması ve Uzman Marka Vekili ile çalışılması önerilmektedir.

Daha fazla bilgi, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya e-mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 15.12.2020

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.