Marka Yayımına İtiraz, Süresi, Usulü, İtiraz Sebepleri

 

1- Markanın Yayımı

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan marka tescil başvuruları, Kurum tarafından öncelikle başvuru evrakları ve benzeri yönleriyle şekli incelemeye tabii tutulur. Şekli incelemeyi başarıyla geçen başvurular, mutlak ret nedenleri bakımından uzman incelemesine gönderilir. Uzman incelemesinin ardından marka başvurusu Bültende yayımlanır. Bülten, Kurum tarafından ayda iki kez çıkarılır. Bu nedenle Bülten’in marka sahibi tarafından sıkı takip edilmesi veya Marka İzleme hizmeti satın alınması gerekir. Aksi halde Bültende yayımlanan benzer veya taklit markalar gözden kaçırılacak ve itiraz süresi içerisinde itiraz etmek mümkün olmayacaktır.

2- Marka Yayımına İtiraz Süresi: 2 AY

Yayıma itiraz, itiraza ilişkin gerekçelerin ilgili mevzuattaki madde ve fıkra karşılıkları belirtilmek suretiyle ayrıntılı şekilde yazıldığı imzalı yayıma itiraz formu ile Kuruma yapılır. Marka tescil başvurusuna itiraz, markanın Bülten’de yayımının ardından iki ay içerisinde yapılmak zorundadır. İki ay içerisinde kullanılmayan itiraz hakkı düşer. Bu durumda marka sahibinin haklarını ihlal eden veya markanın taklidi veya benzeri olduğu değerlendirilen marka tescil edilmişse, markanın hükümsüzlüğü davası açılması gerekecektir. Markanın Hükümsüzlüğü davası ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

3- Kimler İtiraz Edebilir?

Marka yayımına ilgisi olduğunu iddia eden herkes yayıma itiraz edebilir. Bir belediyenin logosunu içeren ya da bağımsız bir kuruluşun simgesini veya bayrağını içeren marka başvurularına yine ilgili belediye veya kuruluşlar tarafından itiraz edilebilir. Bu itirazların yayıma itiraz dışında üçüncü kişi görüşü olarak adlandırılan şekilde ve bu kapsamda ileri sürülmesi de mümkündür. Üçüncü kişi görüşleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

4- İtiraz Gerekçeleri Neler Olabilir?

İtiraz eden, itiraz gerekçelerini ve kanuni dayanaklarını marka yayımına itiraz formunda göstermek zorundadır. İtiraz gerekçeleri mutlak ret nedenleri ile nispi ret nedenleri olarak Sınai Mülkiyet Kanunu’nda sayılan nedenler olabilir. Bunun dışında başkaca nedenler ileri sürülemez. İtiraz gerekçelerinizin neler olabileceği hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız. Belirtmek gerekir ki marka yayımına itiraz, hukuki ve maddi sonuçları bakımından önemli bir süreç olup Uzman Marka Vekili tarafından profesyonel danışmanlık almanız tavsiye edilmektedir. 

5- Marka Yayımına İtiraz Başvurusu Ücreti: 2022 Yılı için 250,00 TL

Marka yayımına itiraz başvuru ücreti Kurum’a yatırılacak harç tutarı 2020 yılı için 160,00 TL idi. Bu rakam 2022 yılında 250,00 TL olmuştur. Bu tutara, Uzman Marka Vekili tarafından talep edilecek hizmet bedeli dahil değildir. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur.

6- İtiraz Reddedilirse Tekrar İtiraz Edebilir Miyim?

Marka yayımına itirazın reddi halinde, Kurum tarafından verilen karara itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu itiraza uygulama “yeniden itiraz” ya da “karara itiraz” ismi verilmektedir. YİDK bünyesinde yapılan itiraz hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Sonuç

Marka yayımına itiraz, teknik bir süreçtir. Sürecin sonunda itiraz edenin lehine sonuç elde etmesi için hukuki gerekçe ve dayanaklarını doğru tespit etmesi buna göre bir itiraz dilekçesi verilmesi gerekir. Aksi halde, itiraz reddedilmesi sonucunda marka yayımına itiraz eden, yeniden itiraz hakkı olsa da bu aşamada itiraz gerekçelerini ve iddialarını genişletme yasağına tabii olacağından, lehine sonuç alamayacak ve neticede markanın hükümsüzlüğü veya Kurum kararının iptali davası açmak zorunda kalacaktır.
 
Daha fazla bilgi, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya e-mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 15.12.2020
 
Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.