Marka Tescil Başvurusu İçin Şirket Gerekli Mi? Şahıs Şirketi Marka Tescili Alabilir Mi?

 

1- Marka Tescil Başvurusu İçin Şirket Gerekli Mi?

Bu soruya çok rahat bir biçimde “hayır” cevabı verilebilir. “Marka tescili” kavramı ve marka tescilinin ne gibi şartları olduğu konusu hala toplumumuzda yeterince iyi anlaşılmış bir mesele değildir. Özellikle ticari hayatın içinde yer alan yerel firmalardan, ekonomik büyüklük sahibi firmalara kadar her kesimden firma yetkililerinin “marka tescili” için limited veya anonim şirket kurulması gerektiği izlenimine sahip olduğunu görmekteyiz. Oysa marka tescili başvurusu yapmak için şahıs şirketi de dahil olmak üzere herhangi bir şirkete ya da vergi kimlik numarasına sahip olmak zorunda değilsiniz. Hatta hayatınızda hiç ticaretle uğraşmamış olsanız bile marka tescil başvurusu yapabilirsiniz.

Bu görüşümüzü kanuni bir temel dayandırmak gerekirse; Sınai Mülkiyet Kanunu madde 4 hükmünde, kimlerin marka tescil başvurusu yapabileceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre Türk vatandaşları herhangi bir şirket kurmaksızın marka tescil başvurusu yapabilirler. Yine adı geçen Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 1/a bendinde de marka tescil başvurusu için gerekli evraklar arasında “Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri” şeklindeki düzenleme ile başvurunun gerçek kişiler (şirket sahibi olmayan kişiler) tarafından yapılabileceği düzenlenmiştir.

2- Şahıs Şirketi Marka Tescili Alabilir Mi?

Şahıs şirketleri de gerçek kişiler gibi marka tescil başvurusu yapabilirler. Şahıs şirketleri, ismen “şirket” olarak adlandırılırsa da kural olarak hukuki bakımdan “şirket” değillerdir. Tüzel kişilik sahibi olmadıkları için, marka başvurusunun “gerçek” kişi olarak yapılması gerekir. Gerçek kişi olarak yapılan marka başvurusunda yapılan masraf işletme defterlerine işlenebilir, KDV beyannamesinde indirim sebebi yapılabilir ve marka işletme malvarlığına kayıtlanabilir.

3- Adi Ortaklık Adına Marka Tescil Başvurusu Yapabilir Mi?

Adi ortaklık oluşturarak bir kafe açan, işletme kuran, inşaata başlayan ve sair marka tesciline konu edilecek işlemler gerçekleştiren ortaklar markayı birlikte tescil ettirmek istemektedirler. Sistem adi ortaklık adına marka başvurusu yapılmasına izin vermemektedir. Fakat bir markanın birden çok kişi adına tescil edilmesine izin vermektedir. Diğer bir deyişle, A markasının birden çok sahibi ve marka tescil başvurusunda gösterilebilecek başvuru sahibi olabilir.

Birden fazla sahibi olan (ortaklı) marka başvurularında başvuru sahipleri tarafından ortak temsilci atanmaz ise başvuru yapılırken girilen “Marka Sahibi Bilgileri” kısmında yer alan ilk kişi, ortak temsilci olarak seçilir ve tebligatlar ona yapılır. Vekil varsa, zaten tebligatlar vekile yapılacaktır.

Ortak marka tescilinde ortaklar arasındaki ilişkinin paylı mülkiyet olduğu SMK 148/3 hükmünden anlaşılmakta olup, her ortak dilerse kendi payını üçüncü kişiye satıp çıkabilir. Bu durumda mevcut ortakların önalım hakkı olduğu unutulmamalıdır. Detaylar için tıklayınız.

Sonuç Olarak

Marka tescil başvurusu yapmak için şirket kurmak gerekmez. Herhangi bir ticari faaliyeti olmayan şahıslar bile kısa-orta vadede kullanmayı planladığı ismin marka tescili için başvuruda bulunabilir. Ticari faaliyete başlamış olmak başvurunun kabul edilmesi şart değildir. Ayrıca şahıs işletmesi sahipleri de şirket kurmadan marka tescil başvurusunda bulunabilir.

Daha fazla bilgi, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 07.09.2021

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.