Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu Kararının İptali Davası

 

1- Yeniden İtirazın / Karara İtirazın Reddedilmesi

Marka tescil başvurusu markanın korunmasına ilişkin bir süreç olmakla birlikte, hukuki de bir süreçtir. Markanın Bülten’de yayımının ardından başvuruya itiraz veya itirazlar gelebilir. Ardından itiraza cevap, itiraz hakkında karar verilmesi, karara itiraz ve Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından verilen kararla birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde yürütülen idari / kurum içi süreç tamamlanmış olur. Peki ya Kurul’un verdiği karardan memnun değilseniz? Bu kez tamamen hukuki bir süreç olan “Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) Kararının İptali Davası” gündeme gelecektir.

2- YİDK Kararının İptali Davası Hakkında Tüm Sorular

2.1. YİDK Kararının İptali Davası Açma Süresi: 2 AY

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarının iptali için dava açılabileceği Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 156/2. Maddesinde 162. Maddesinde dolaylı olarak ifade edilmiştir. Fakat Kanun’da süreye ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) Yönetmeliği’nin 8/3. Maddesinde konu hakkında düzenleme yapılmış ve dava süresinin kararın ilgiliye bildiriminin ardından 2 ay olduğu hüküm altına alınmıştır.

2.2. YİDK Kararının İptali Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 156/2. Maddesi ile düzenlendiği üzere, “Kurumun bu Kanun hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda .. görevli ve yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir.”

2.3. YİDK Kararının İptaline İlişkin Mahkeme Kararının Uygulanması: Kesinleşmesi Şart

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 162. Maddesi ile düzenlendiği üzere, “Kurul kararlarının iptali .. istemli davalarda verilen kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu hüküm, ilamın ferileri hakkında da uygulanır.”

2.4. YİDK Kararının İptali Davasında Davalı

2.4.1. İtiraz Üzerine Marka Başvurusu Reddedilen Taraf Dava Açıyorsa

Marka başvurusunun yayımının ardından itiraz üzerine marka başvurusu YİDK kararı üzerine nihai olarak reddedilen taraf, YİDK kararının iptali için açacağı davada, hem Kurum’u hem de itiraz edeni / itiraz edenleri davalı olarak göstermek durumundadır.

2.4.2. Marka Başvurusu Kabul Edilerek İtirazı Reddedilen Taraf Dava Açıyorsa

Marka başvurusunun yayımının ardından itiraz edilmiş olmasına rağmen; itiraz YİDK tarafından nihai olarak reddedilmiş ve marka tescil edilmiş ise bu kez dava açan taraf davalı olarak hem Kurum’u hem de markası tescil edilen tarafı davalı olarak göstermek durumundadır.

2.4.3. Marka Başvurusu Kurum Tarafından Re’sen Mutlak Ret Nedeniyle Reddedilmişse

Yayıma itiraz durumunun söz konusu olmadığı bu ihtimalde davalı olarak yalnızca Kurum gösterilecektir.

Sonuç

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarına karşı iptal davası açmak, uygulamada sıklıkla karşılaşılan dava türlerinden biridir. Marka başvurusuna itiraz eden tarafın itirazı reddedilmiş olabileceği gibi marka başvurusuna yapılan itirazın kabulü üzerinde marka başvurusu reddedilmiş de olabilir. Her iki durumda da Türk Patent ve Marka Kurumu’na karşı dava açmak ve mahkemede ileri sürülecek iddia ve savunmalar üzerine farklı bir sonuç elde etmek mümkündür. Nitekim Kurum tarafından re’sen mutlak ret nedenleri uyarınca da başvurunun reddine karar verilmiş olabilir.

Daha fazla bilgi, marka tescili ve marka danışmanlığı için Whatsapp hattımızdan veya e-mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 14.12.2020

 

Ecenur Tuncel Uyanık

Av. Ecenur Tuncel Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu'na kayıtlı yetkili Marka Vekilidir. Marka Hukuku alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.