MARKA TESCİLİ YENİLEME BAŞVURULARI

 

Marka koruması, markanın tescil edilmesi şartıyla, tescil başvurusu tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre içinde marka tüm Türkiye’de korunur ve sahibine çeşitli haklar sağlar. Söz konusu 10 yıllık süre sınırlı değildir. Marka tescili her 10 yılın bitiminde yenilenebilir ve marka koruması devam eder. Marka hakkı sahibi süre bittikçe tescili yenileyebilir, sınırı yoktur.

 

Marka tescilinin yenilenmesi, 10 yıllık korumanın bitimine 6 ay kala yapılabilir. Yenileme için Kurum tarafından belirlenen ücret yatırılıp başvuru yapılmalıdır. Eğer bu süre kaçırılırsa, 10 yıllık sürenin bitiminden itibaren 6 ay içinde gecikmiş yenileme yapılabilir. Bu durumda Kurum tarafından talep edilen ücret daha yüksek olacaktır.

 

Marka tescili, 10 yıllık süre sonunda yenilenmemişse, korunmaya devam etmez. Ancak tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

 

Marka tescili, markanın tescilli olduğu sınıfların bir kısmı için yenilenebilir. Buna kısmi yenileme denir. Kısmi yenileme yapılarak artık markanın kullanılmadığı sınıflar tescil kapsamından çıkarılır. Bu sayede olası markanın kullanılmaması nedeniyle iptali davalarının önüne geçilebilir.

 

Kutel Marka Tescil Ofisi, marka tescili, yayıma itiraz, marka davaları, marka izleme gibi Marka Vekili tarafından yürütülebilecek tüm hizmet alanlarında uzmanlık ve tecrübe sahibidir. Sürecin başından sonuna dek titiz bir çalışma ile tüm işlemlerinizi yürütür. Marka tesciline ilişkin konular hakkında bilgi almak ve bizimle çalışmak için buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.