LİSANS VE DEVİR SÖZLEŞMELERİ

 

Marka hakkı devredilebilir, lisans verilebilir, miras bırakılabilir, haczedilebilir, rehin edilebilir bir haktır.

 

Lisans sözleşmesi ile üçüncü kişilere marka kullanım hakkı verilebilir. Bu durumda marka hakkı sahibi değişmez. Yalnızca sözleşmedeki şartlara göre kullanım hakkı verilmiş olur. Marka hakkının lisans verilebilmesi için markanın tescil edilmiş olması gerekir. Yalnızca tescil başvurusu yapılmış markalar için lisans verilmesi mümkün değildir.

Lisans sözleşmeleri inhisari ve inhisari olmayan şeklinde iki türlüdür. İnhisari lisans sözleşmelerinde, marka sahibi tüm haklarını devreder, başkalarına lisans veremez. Hakkını saklı tutmamışsa kendisi dahi markayı kullanamaz. İnhisari olmayan sözleşmelerde ise marka hakkı sahibi markasını kullanmaya devam edebileceği gibi üçüncü kişilere de lisans verebilir.

 

Sözleşmelerin geçerliliği yazılı yapılmalarına bağlıdır. Yazılı olmayan lisans sözleşmeleri geçersizdir. Lisans sözleşmelerinin iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için ise sicile kaydedilmesi gerekir.

 

Markanın tüm sınıflar için devri mümkün olduğu gibi yalnızca belirli sınıflarda devri de mümkündür. Markanın devri sözleşmeleri, lisans sözleşmelerinin aksine noter onaylı olmak zorundadır. Noter onaylı olmayan sözleşmeler geçersizdir. İyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmeleri için sicile kaydedilmeleri gerekir.

 

Kutel Marka Tescil Ofisi, marka tescili, yayıma itiraz, marka davaları, marka izleme gibi Marka Vekili tarafından yürütülebilecek tüm hizmet alanlarında uzmanlık ve tecrübe sahibidir. Sürecin başından sonuna dek titiz bir çalışma ile tüm işlemlerinizi yürütür. Marka tesciline ilişkin konular hakkında bilgi almak ve bizimle çalışmak için buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.